Аспіранти

Аспірант кафедри ХТ:

ДАНИЛО ІРИНА ІГОРІВНА

E-mail: daniryna@ukr.net

Назва теми наукової роботи (дисертації): «Газонаповнені вуглецеві композити на основі модифікованого кам’яновугільного пеку»

Науковий керівник - Крутько Ірина Григорівна

Наукова спеціальність - 05.17.07 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів

Анотація

Використання кам'яновугільного пеку в якості полімерного матеріалу дозволяє знайти нові сфери його застосування. Кам'яновугільний пек - унікальний продукт високотемпературної переробки кам'яного вугілля, володіє полімерними властивостями, а також має низьку теплопровідність і стійкість до агресивних середовищ. Модифікація кам’яновугільного пеку активними комплексними добавками значно покращує його полімерні властивості і дозволяє отримати абсолютно новий термопластичний композиційний матеріал, який відкриває цілий клас принципово нових полімерних вуглецевих матеріалів. Завдяки реологічним властивостям, інертності та низькій теплопровідності, можливо прогнозувати можливість використання модифікованого кам'яновугільного пеку в якості полімерної матриці для отримання газонаповнених вуглецевих композитів. Завдяки своїм властивостям газонаповнені вуглецеві композиційні матеріали є ефективними тепло-, звукоізоляційними і конструкційними матеріалами і застосовуються в самих різних галузях промисловості. Враховуючи те, що дослідження в області вспінювання модифікованого пеку з отриманням газонаповнених вуглецевих композитів – пекопінопластів – відсутні, тема дисертаційної роботи актуальна. Отримання вспінених полімерних матеріалів на основі модифікованого кам'яновугільного пеку безумовно містить елементи новизни і представляє значний науковий інтерес. В рамках даної роботи планується дослідити процеси вспінювання модифікованого пеку за допомогою газоутворювачів з метою отримання нових газонаповнених пекополімерних композитів.