Теми магістерських робіт

Захист  магістерських робіт студентів 2015 року набору відбудеться в червні 2017 року.

Спеціальність: 8.05050309 Гірничі машини та комплекси

Дрюк Володимир Володимирович - "Обґрунтування структури і параметрів гірничої машини для виїмки малопотужних пластів"

Спеціальність: 8.05050301 Металорізальні верстати та системи

Кармазін Євгеній Віталійович - "Обґрунтування режимів алмазного шліфування твердого сплаву ВК8 в умовах зміни різальної здатності круга"

Зінков Данило Сергійович - "Підвищення ефективності відновлення нерухомих з’єднань підшипників кочення редукторів шахтних комбайнів"

Хроменков Дмитро Костянтинович - "Підвищення ефективності оброблення отворів розвертками за рахунок зміни кута нахилу головної різальної кромки"

Романченко Борис Юрійович - "Моделювання процесу позиціювання гідромеханічного приводу поворотного пристрою верстатних систем"

Тупікіна Марія Володимирівна - "Підвищення ефективності механічної обробки деталей з крихких неметалевих матеріалів за рахунок використання поверхнево-активних середовищ"

Спеціальність: 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Білий Віталій Григорович - "Удосконалення базових металоконструкцій машин, обладнання і споруд коксових цехів"

Гринда Сергій Миколайович - "Удосконалення техніки, технології використання водних ресурсів при вуглезбагаченні"

Рибалка Андрій Павлович - "Аналіз особливостей ультратонкого подрібнення абразивних матеріалів"

Тептелєв Руслан Андрійович - "Підвищення ступеня вловлювання тонкодисперсних часток у виробництві вогнетривів"

Фадєєв В`ячеслав В`ячеславович - "Дослідження руйнівного впливу на обладнання робочих мас у виробництві будівельних матеріалів "

Спеціальність: 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація

Довгаль Юлія Сергіївна - "Обґрунтування основних напрямів підвищення якості породоруйнівних машин"

Костюк Денис Андрійович - "Забезпечення якості металургійного коксу при додаванні у вугільну шихту твердих побутових відходів"

Спеціальність: 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Мирошниченко Дар`я Володимирівна - "Забезпечення раціонального природокористування в умовах гірничовидобувного підприємства за рахунок інтенсифікації вилучення метану з газоносних порід"

Остапенко Надія Ігорівна - "Зниження негативного впливу енергохімічного підприємства на навколишнє середовище шляхом рециклінгу відпрацьованих сорбентів"

Малишко Дар`я Олександрівна - "Зниження негативного впливу гірничовидобувного підприємства за рахунок очищення шахтних вод"

Шило Євген Євгенович - "Зниження негативного впливу на навколишнє середовище шляхом зменшення викидів канцерогенних речовин під час термічної переробки твердих побутових відходів"

Авраімова Анастасія Олександрівна - "Підвищення екологічної безпеки довкілля при ліквідації відходів першого та другого класу небезпеки в умовах утилізуючих підприємств України"

Ревіна Валерія Владиславівна - "Раціональне природокористування в умовах підприємства ВП «Шахта 1/3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» на основі модернізації водного господарства"

Михальова Олена Сергіївна - "Зниження негативного впливу на навколишнє середовище шляхом зменшення викидів підприємства ПАО ДТЕК «Жовтнева ЦЗФ»"

Спеціальність: 8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Нестеренко Ольга Вікторівна - "Дослідження впливу часового фактору на якість обробки доменного коксу водними розчинами боратів лужних металів"

Філіппов Антон Сергійович - "Вплив агресивних чинників на властивості пекополімерних матеріалів"

Древаль Єлизавета Валеріївна - "Очищення водних систем від диспергованих ароматичних вуглеводнів"

Татаркіна Наталія Юріївна - "Розробка технології очищення води свердловин для потреб корпусів ДОННТУ"

Спеціальність: 8.05040101 Металургія чорних металів

Живанова Валентина Анатоліївна - "Дослідження гідродинамічних процесів розливання сталі на сортових МБЛЗ з метою підвищення серійності"

Кузнецов Олег Олексійович - "Розробка енергоефективних рішень металургійного мікрозаводу на основі дугової сталеплавильної печі місткістю 15 т"

Кушнір Іван Сергійович - "Розробка енергоефективної технології рафінування залізовуглецевих розплавів після сульфідної обробки"

Марченко Антон Анатолійович - "Розробка раціональних режимів продування сталі інертним газом на установці ківш-піч"

Шейко Олександр Іванович - "Дослідження впливу режимів хитання кристалізатора слябової МБЛЗ на процес утворення хвильових коливань поверхні рідкої сталі в ньому"