Природоохоронна діяльність

Кабінет: 3.3

Випускова кафедра «Природоохоронна діяльність» (ПД) здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».

Кафедра за останні роки зазнала декілька організаційних та структурних змін. У 1993 році для підвищення рівня екологічної підготовки випускників Донецького державного технічного університету та проведення наукових досліджень в сфері природоохорони та раціонального використання природних ресурсів  наказом ректора № 16 від 08.12.93р. було організована  кафедра “Екологія” і поставлена мета розпочати навчальний процес з 1 вересня 1994р. Кафедра увійшла до складу гірничого факультету ДонДТУ. У 1997 році для удосконалення навчального процесу, концентрації зусиль професорсько-викладацького составу по підвищення якості підготовки фахівців та  ефективності користування навчально-методичною базою наказом ректора № 12 від 14.04.97р. було об’єднано кафедри  “Руднична вентиляція” та “Екологія” з затвердженням нової назви - кафедра “Аерології та екології”.  Кафедра увійшла до складу факультету геотехнологій та управління виробництвом ДонДТУ. Протягом часу з 1997р. було виявлено виникнення труднощів у підготовці фахівців при викладанні профілюючих дисциплін викладачами кафедр “Охорона праці” та “Аерологія та екологія”. Ці труднощі з’явились в процесі координації науково-дослідницької роботи студентів, організації практик, курсового та дипломного проектування. Враховуючи це, ректором  було підписано наказ № 247/02 від 19.02.2001р. щодо реорганізації кафедри та наказом № 8 від 23.02.2001р. кафедра “Аерологія та екологія” змінила назву, яку має до сьогодні, а саме “Природоохоронна діяльність”.

Завідувач кафедри – Костенко Віктор Климентович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. Є випускником Донецького політехнічного інституту 1972 року за фахом «гірничий інженер». Відомий фахівець в наступних галузях: попередження і ліквідація техногенних аварій, пов'язаних з ендогенним загорянням вугільних пластів, гірнича геомеханіка, газова динаміка вугільних шахт, комплексне використання ресурсів надр, екологічна безпека та безпека життєдіяльності у гірничовидобувній промисловості, альтернативні джерела енергії (технології використання метану, геотермальної енергії та вітроенергетика).

Після перебазування університету у 2014 році в місто Покровськ на кафедрі працює 7 викладачів, серед яких 1 професор, доктор технічних наук; 3 доцента, кандидатів технічних, біологічних, хімічних наук та, 1 старший викладач, 2 асистента.

Кафедра підтримує зв’язки з провідними навчальними закладами України, де ведеться підготовка фахівців в галузі знань 0401 «Природничі науки», а також розвиває міжнародне наукове співробітництво, укладені угоди про співпрацю із Донецьким державним університетом, Харківським державним університетом ім. Каразіна, Одеським державним університетом екології, Державної екологічної академією післядипломної освіти (м. Київ), Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського, Остравським науково-технічним університетом (Чехія), Глівіцьким технічним університетом (Польща).

Наукова робота на кафедрі ведеться за такими основними школами та напрямками:

-       раціональне використання природних ресурсів на основі ресурсо- і енергозберігаючих технологій (переробка відходів вугільного й енергетичного виробництв);

-       застосування прямих методів охорони навколишнього природного середовища (очищення стічних вод і доочищення водопровідної води);

-       дослідження стійкості регіональних природно-промислових систем;

-       методи утилізації й знешкодження твердих побутових відходів;

-       технологія використання  геотермальної енергії та газифікація вугілля

-       попередження і ліквідація техногенних аварій, пов'язаних з ендогенним загорянням вугільних пластів

-       забезпечення безпеки роботи працівників засобами індивідуального захисту.

Кафедра веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за напрямами підготовки 101 - «Екологія» та 183 - «Технології захисту навколишнього середовища». Для нехімічних спеціальностей ВНЗ викладаються дисципліни «Основи екології», «Екологія».

 

Завідуючий кафедрою:

професор, доктор технічних наук

лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки 2015 року

Костенко Віктор Климентович

E-mail: viktor.kostenko@donntu.edu.ua

Доцент кафедри:

доцент, кандидат технічних наук

Збиковський Олександр Іванович

E-mail: oleksandr.zbykovskyi@donntu.edu.ua

Доцент кафедри:

доцент, кандидат технічних наук

Зав`ялова Олена Леонідівна

E-mail: olena.zavyalova@donntu.edu.ua

Старший викладач кафедри:

Кутняшенко Олексій Ігорович

E-mail: oleksii.kutniashenko@donntu.edu.ua

Доцент кафедри:

Качур Ірина Володимирівна

доцент, кандидат біологічних наук

E-mail: @donntu.edu.ua

Старший лаборант кафедри:

Шкрильова Світлана Михайловна

E-mail: svitlana.shkrylova@donntu.edu.ua

Аспірант кафедри:

Чепак Ольга Петрівна

E-mail: olha.chepak@donntu.edu.ua