Обладнання перероблювальних технологічних комплексів

Кабінет: 3.115/1

Завідуючий кафедрою:

професор, доктор технічних наук

Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, Заслужений винахідник України, Відмінник міністерства освіти України

Парфенюк Олександр Сергійович

E-mail: oleksandr.parfeniuk@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Механіка дискретних матеріалів», «Надійність засобів вимірювальної техніки», «Надійність технологічного обладнання», «Нанотехнології і наноматеріали»

Наукові інтереси: Системне забезпечення необхідного рівня надійності, екологічної безпеки і виробничої ефективності техніки та технології перероблювальних виробництв на основі вивчення комплексних властивостей матеріалів

Доцент кафедри:

доцент, кандидат технічних наук

Топоров Андрій Анатолійович

E-mail: @donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Моделювання та прогназування стану довкілля», «Основи проектування машин і апаратів», «Параметричне проектування технологічного обладнання», «САПР і комп’ютеризація хімічних виробництв», «Обладнання та технології хімічних виробництв»

Наукові інтереси: Забезпечення надійності, ефективності та техногенної безпеки технологічного обладнання перероблювальних комплексів

Доцент кафедри:

кандидат технічних наук

Костіна Олена Дмитрівна

E-mail: olena.kostina@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація», «Основи проектування машин і апаратів», «Устаткування коксохімічних виробництв, захист від корозії», «Засади технічного регулювання та захисту прав споживачів», «Стандартизація виробів та технологічних процесів»

Наукові інтереси: Забезпечення корозійної стійкості обладнання перероблювальних технологічних комплексів

Доцент кафедри:

Трет’яков Павло Васильович

E-mail: pavlo.tretiakov@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Інформаційний супровід життєвого циклу хімічного обладнання», «Інформаційно випробувальні системи», «Математичне моделювання технологічних процесів та технічного стану технологічного обладнання», «Розробка систем управління технологічними процессами», «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв», «Статистичні методи діагностики продукції та технологічних процесів»

Наукові інтереси: Процеси накопичення дефектів та відновлення конструкцій з вогнетривких матеріалів

Доцент кафедри:

Алексєєва Ольга Євгеніївна

E-mail: olha.alieksieieva@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Математичне моделювання технічних систем», «Моделювання та прогназування стану довкілля», «Обладнання об’єктів підготовки та утилізації відходів», «Основи механіки хімічного обладнання», «Статистичні методи управління якістю», «Подовження ресурсу хімічних агрегатів», «Теорія технічних систем», «Системи транспортування та дозування в хімічній промисловості», «Контроль якості та випробування продукції» 

Наукові інтереси: Забезпечення надійності та безпеки основних вузлів теплових агрегатів перероблювальних комплексів

Аспірант:

Смоляга Вадим Геннадійович

E-mail: @donntu.edu.ua

Тема дисертації: Компаундування дискретних промислово‑побутових відходів для отримання конструкційних дорожнобудівельних матеріалів

Аспірант:

Літвінова Тетяна Ігорівна

E-mail: @donntu.edu.ua

Тема дисертації: Підвищення надійності, стабільності роботи і продуктивності механізованих агрегатів для розподілу і переробки гетерогенних систем

Аспірант:

Дерев’янкіна Лілія Сергіївна

E-mail: @donntu.edu.ua

Тема дисертації: Обґрунтування ефективних фізико-механічних засобів забезпечення якості питної води в Донецькому регіоні