Прикладна механіка і матеріалознавство

Кафедра «Прикладна механіка і матеріалознавство» створена шляхом злиття кафедр «Прикладна механіка і комп’ютерна графіка» та «Матеріалознавство та виробництво металів» у 2015 році. Кожна з «материнських» кафедр має багаторічну історію в ДПІ, ДонГТУ і ДонНТУ. Кафедра здійснює підготовку студентів з загально інженерних дисциплін «Нові матеріали», «Теоретична і прикладна механіка», «Деталі машин», «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів»  та ін., а також є випускною для магістрів і бакалаврів спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія». Викладання здійснюють п’ять доцентів, кандидатів технічних наук.

Завідуючий кафедрою:

доцент, кандидат технічних наук

Кутняшенко Ігор Вікторович

E-mail: ihor.kutniashenko@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Історія інженерної діяльності», «Конструкційні матеріали в хімічному машинобудуванні», «Матеріалознавство та організація технологічних процесів», «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади», «Пошук іноваційних рішень в хімічній галузі», «Розробка систем управління технологічними процессами»,  «Спеціальне обладнання хіміко-технологічних комплексів», «Техніка екологічно чистих та енергозберігаючих технологій», «Трибоніка та вплив поверхневих явищ на роботу технологічного обладнання», «Хіміко-технологічні основи хімічного машинобудування»

Наукові інтереси: Поверхневі та адгезійні явища, трибоніка

Доцент кафедри:

доцент, кандидат технічних наук

Сурженко Андрій Миколайович

E-mail: andrii.surzhenko@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Теорія механізмів і машин», «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка», «Прикладна механіка», «Деталі машин», «Опір матеріалів»

Доцент кафедри:

доцент, кандидат технічних наук

Онопрієнко Володимир Георгійович

E-mail: volodymyr.onopriienko@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни теоретичної та практичної підготовки за спеціальностями «Матеріалознавство» і «Металургія», а також загально інженерні: «Фізико-механічні методи обробки», «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів», «Заготівельне виробництво» та ін.

Наукові інтереси: Високолеговані сталі і сплави, знос та руйнування металевих виробів, поверхнева обробка деталей машин і інструмента, металеві покриття

Доцент кафедри, начальник Центру кар'єри і маркетингу ДОННТУ:

доцент, кандидат технічних наук

Довгаль Денис Олександрович

Персональний сайт

E-mail: denys.dovhal@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни: «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка», «Прикладна механіка», «Теорія механізмів і машин»

Наукові інтереси: "Моделювання та оптимізація процесу руйнування гірничого масиву виконавчими органами породоруйнувальних машин".

Доцент кафедри:

кандидат технічних наук

Субботіна Марія Геннадіївна

E-mail: mariia.subbotina@donntu.edu.ua

Викладає дисципліни теоретичної та практичної підготовки за спеціальностями «Матеріалознавство» і «Металургія», а також загальноінженерні: «Нові матеріали і технології», «Порошкові матеріали», «Технологія конструкційних матеріалів», «Корозія і захист металів» та ін.

Наукові інтереси: Порошкова металургія, композиційні матеріали, неруйнівні методи контролю, математичне моделювання процесів обробки матеріалів, рентгеноструктурний аналіз

Лаборант кафедри:

Червонна Лілія Володимирівна