Гірничі машини і мехатронні системи машинобудування

Кабінет: 1.117

Завідувач кафедри:

доцент, кандидат технічних наук

Вірич Світлана Олександрівна

E-mail: svitlana.virych@donntu.edu.ua

Професор кафедри:

професор, доктор технічних наук

Калафатова Людмила Павлівна

E-mail: liudmyla.kalafatova@donntu.edu.ua

Професор кафедри:

професор, доктор технічних наук

Матюха Петро Григорович

E-mail: petro.matiukha@donntu.edu.ua

Професор кафедри:

професор, доктор технічних наук

Семенченко Анатолій Кирилович

E-mail: anatolii.semenchenko@donntu.edu.ua

Доцент кафедри:

кандидат технічних наук

Мірошниченко Олександр Володимирович

E-mail: oleksandr.miroshnychenko@donntu.edu.ua

Доцент кафедри:

кандидат технічних наук

Семенченко Дмитро Анатолійович

E-mail: dmytro.semenchenko@donntu.edu.ua

Старший викладач кафедри:

Белицький Павло Володимирович

E-mail: @donntu.edu.ua

Асистент кафедри:

Оверко Михайло Валентинович

E-mail: @donntu.edu.ua

Лаборант кафедри:

Баша Олена Олександрівна

E-mail: olena.basha@donntu.edu.ua