Магістратура

133 Галузеве машинобудування 

Автоматизоване  проектування  механічного і мехатронного обладнання; експлуатація, діагностика та технічне обслуговування промислового обладнання.

132 Матеріалознавство

Технології  виробництва і обробки матеріалів;  керівництво підрозділами  підприємств,  що  спеціалізуються  на визначенні та контролі якості продукції; професійна експертиза, у тому числі і судова та ін.

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні  технології виробництва усіх видів матеріалів, в тому числі наноматеріалів та усіх видів палива, підземна газифікація та збагачення вугілля.

131 Прикладна механіка 

Проектування, виробництво та сервісне обслуговування сучасного обладнання для механічної обробки матеріалів; управління комп'ютерізованими і роботизованими комплексами; діагностика обладнання.

136 Металургія

Керівництво  підприємствами  і  підрозділами з виробництва  металевих виробів;  розробка  технологій виробництва металів  і  сплавів  різного  складу  і властивостей; маркетинг металопродукції.

101 Екологія

Моніторинг  параметрів  навколишнього  середовища;  проведення екологічного аудиту  та  експертизи  підприємств і об'єктів  будівництва;  оцінка  екологічних збитків;  контроль продукції на відповідність еконормам.

152 Метрологія та інформаціно-вимірювальна техніка

Аналітичний  контроль  якості  продукції та лабораторні дослідження з якості;  аудит  та контроль якості продукції; інженерні  роботи  в  галузі  машинобудування та перероблювальних виробництв.