2016-2017 н.р.

Робочі плани на 2016-2017 рік для денної форми навчання

1 курс бакалаврів

ХТ-16, ТЗС-16, ЕКО-16, МІТ-16, ГМБ-16, ПРМ-16, МЕТ-16, МТЗ-16

2 курс бакалаврів

ХТ-15, МСС-15, МБ-15, ІМ-15, ЕКОЛ-15

3 курс бакалаврів

ХТ-14, МБ-14, МБ-14а, ІМ-14

4 курс бакалаврів

ХТ-13, МБ-13, МСС-13, ІМ-13, ЕКОЛ-13

1 курс спеціалістів

ХТс-16, МТЗс-16, ГМКс-16

1 курс магістрів

ХТм-16, ЕКОм-16, ТПМм-16, МВТм-16, МЕТм-16, МТЗм-16, МОВм-16, МСМм-16

2 курс магістрів

ХТм-15, ЯССм-15, МХПОм-15, МЧМм-15, КПМОм-15, МСМОм-15, ЕКОЛм-15

Робочі плани на 2016-2017 рік для заочної форми навчання

1 курс бакалаврів

ХТз-16, ХТзск-16, ЕКОз-16, ГМБз-16, ГМБзп-16

2 курс бакалаврів

ХТз-15, ХТзск-15, МБзск-15,

3 курс бакалаврів

ЕПз-14, ЕПзск-14

4 курс бакалаврів

ХТз-13, ГЕМз-13, МСМОз-13, ЕПз-13,

5 курс бакалаврів

ЕПз-12

1 курс спеціалістів

ХТзс-16, ГМКзс-16

1 курс магістрів