Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

15-17 березня в Полтаві відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом науки «екологія та екологічна безпека» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Конкурс проходив у новітнє обладнаних аудиторіях, де слухалися конкурсні роботи учасників, дискутувало та ставило питання дуже компетентне журі. Усі учасники Всеукраїнського конкурсу проживали на той час у комфортних готелях, з яких можна було зручно дістатися до університету, та смачно поснідати там.

Від нашого університету у конкурсі прийняла участь Таврель Марина студентка групи ЕКОм-16 Таврель Марина кафедри Природоохоронна діяльність з науковою роботою на тему «Зниження негативного впливу на навколишнє середовище породного відвалу, що горить».

Актуальність роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день в Україні налічується приблизно 1000 шахтних відвалів, треть з яких горить. На породних відвалах є осередки самозаймання породи, в результаті цього в атмосферу крім пилу виділяються газоподібні токсичні продукти згоряння. Проаналізувавши існуючу на сьогодні інформацію, Марина доповнила робочу гіпотезу формування осередків горіння стадією ефузивних процесів. Саме на цьому етапі у породному відвалі спостерігається концентрування кисню, що призводить до самонагрівання, а в подальшому і до самозаймання відвальної маси. Провівши наукові дослідження на базі лабораторії університету Марина обрала найбільш ефективний спосіб для гасіння палаючого відвалу шахти, а саме технології ін'єктування вапняної суспензії. Вапняна пульпа добре заповнює порожнечі, тріщини і обволікає шматки породи, завдяки чому обмежується доступ повітря до порових розчинів, обмежується процес окислення породи і біохімічного вилуговування піриту. Це знизить забруднення навколишнього середовища, захворюваність населення та дасть певний економічний ефект. Це призвиде до зниження забруднення навколишнього середовища, зменшить захворюваність населення та дасть певний економічний ефект.

Отже не дивно, що робота була заслужено оцінена, Марина була визнана переможцем та нагороджена дипломом III ступеню.

Також треба ще відзначити наукового керівника доцента кафедри Природоохоронна діяльність Зав’ялову Олену Леонідівну.