Головна

Сувенірна продукція та символіка факультету

Заснування

Факультет МЕХТ засновано 15 грудня 2014 року на базі факультетів «Інженерної механіки та машинобудування» і «Екології та хімічної технології». 4 вересня 2015 року наказом №229-03 до факультету приєдналася кафедра "Матеріалознавство та виробництво металів", з утворенням об'єданої кафедри "Прикладна механіка і матеріалознавство". 
Контактна інформація факультету МЕХТ

Навчання

На факультеті здійснюють навчання викладачі 5 кафедр.

На кафедрі гірничих машин і мехатронних систем машинобудування викладають 3 доктора технічних наук, 4 кандидата технічних наук. Здійснюється випуск за освітніми ступеня «бакалавр», «магістр». Навчання здійснюється за напрямами «Машинобудування» та «Інженерна механіка», та спеціальностями «Технології машинобудування», «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика», «Металорізальні верстати та системи», «Гірничі машини та комплекси».

На кафедрі обладнання перероблювальних технологічних комплексів викладають 1 доктор технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, 1 кандидат економічних наук. Здійснюється випуск за освітніми ступеня «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Навчання здійснюється за напрямами «Машинобудування» та «Метрологія, стандартизація та сертифікація», та спеціальностями «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Металургійне обладнання», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Якість, стандартизація та сертифікація».

На кафедрі хімічних технологій викладають 3 кандидати технічних наук, 1 кандидат хімічних наук. Здійснюється випуск за освітніми ступеня «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Навчання здійснюється за напрямом «Хімічна технологія», та спеціальностями «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»», «Хімічні технології високомолекулярних сполук».

На кафедрі природоохоронної діяльності викладають 1 доктор технічних наук, 1 кандидати технічних наук, 1 кандидат хімічних наук, 1 кандидат біологічних наук. Здійснюється випуск за освітніми ступеня «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Навчання здійснюється за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», та спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

На кафедрі прикладної механіки та матеріалознавства викладаються загально інженерні дисципліни, а також проходять підготовку бакалаври та магістри за спеціальностями "Матеріалознавство" та "Металургія". Навчальний процес здійснюють 5 кандидатів наук.

Участь в конференціях

«Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів», конференція молодих вчених, студентів і аспірантів «Хімія, та хімічна технологія» в Дніпропетровському державному хіміко-технологічному університеті.

Талановиті випускники

  • Герой України Богданов Олександр Миколайович – інженер механік
  • Герой України Солов’яненко Анатолій Борисович – інженер-механік
  • Директор Горлівського коксохімічного заводу Рязанцев Олексій Анатолійович
  • Директор Єнакіївського коксохімічного заводу Мадар Олександр Емерикович